تماس با ما


از طریق فرم ذیل میتوانید:

  1. نظر، پیشنهاد و انتقاد ارسال کنید.

  2. درخواست ثبت نرم افزار جدید کنید.

  3. درخواست آموزش کنید.

  4. در مورد مشکلات اندرویدی بپرسید.

  5. درخواست ریپورتاژ آگهی و معرفی نرم افزار کنید.

  6. و …

تا جایی که بتوانیم به همه ایمیل پاسخ میدهیم. پاسخ ایمیلها حداکثر ظرف مدت ۷۲ ساعت ارسال خواهد شد.